Historia Buenos Aires

Miasta Ameryki Łacińskiej

Miasta Ameryki Łacińskiej

Początki stolicy tanga

Pierwsza hiszpańska osada w tym miejscu została założona w 1526 roku. Nadano jej nazwę Miasto Przenajświętszej Maryi Panny Pomyślnego Wiatru. Te pomyślne wiatry to właśnie Buen Aire, skąd pochodzi dzisiejsza nazwa miasta (w przeciwieństwie do mal aire  - złe wiatry skąd pochodzi nazwa - malaria). Pierwsze instalacje obronne i domostwa wzniesiono w okolicach dzisiejszego Parku Lezama między dzielnicami San Telmo i La Boca. Od tego czasu następuje powolna i konsekwentna kolonizacja tych terenów.

Buenos Aires Paryżem Ameryki

Okres rozkwitu nastał dopiero na przełomie XIX i XX w. i później w latach 30. i 40. Z tego okresu pochodzi większość budynków. Duża ich część inspirowana była architekturą europejską, głównie francuską. Fascynacja Europą i kulturą europejską ma długą tradycję w Argentynie i wykracza znacznie dalej poza architekturę. Może dlatego Buenos Aires zwane jest Paryżem Ameryki. Więzi  z Europą z pewnością wzmocniła liczna imigracja europejska głównie z Włoch, a także z Europy Środkowej, w tym z Polski. Tutejsza Polonia należy do największych w Ameryce Południowej.

Złoty okres

Lata 30. XX wieku przynoszą spektakularny boom inwestycyjny. Powstają pierwsze nitki metra (dziś 6 linii)*, linie tramwajowe, sieć połączeń autobusowych tzw. colectivos, oświetlenie elektryczne ulic a także ok. 1000kin! Nieuporządkowana zabudowa w centrum zostaje zrównana z ziemią, a na jej miejsce buduje się 20 pasmowa Avenida 9 de Julio nadającą Buenos Aires wielkomiejskiego charakteru. Przy Avda. 9 de Julio powstaje dzisiejszy symbol miasta Obelisco. Tym samym miasto wchodzi do pierwszej ligi światowych metropolii.

Niedługo obchodzić będziemy 100lecie budowy metra w Buenos Aires. Na tą okazję władze miasta chcą oddać na jednej linii metra do użytku zabytkowe wagony.

 

Paweł Hammer
info|rimac.com.pl| |info|rimac.com.pl